Certifikace ISO 9001:2001

Stavební firma ing. Josef Pitka - STAKO je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2001, který byl získán s finanční podporou Fondu Vysočiny.

Certifikát jakosti ISO 9001:2001 zaručuje kvalitu námi prováděných prací.

Kontaktní informace

Adresa:
    Strojírenská 10
    591 01, Žďár nad Sázavou
    zobrazit polohu na mapě

Telefon:
    566 622 740 - pevná linka
    566 622 740 - fax
    606 630 638 - mobil

IČO:
    12705161

DIČ:
    CZ5909131569

Konkurenceschopnost stavební firmy STAKO Žďár nad Sázavou

Konkurenceschopnost stavební firmy STAKO obecně

Stavební společnost ing. Josef Pitka - STAKO působí na trhu již více než 14 let. Při uvedeném počtu zaměstnanců v průměru dosahuje ročního obratu 10 - 15 mil. Kč.

Veškeré prováděné práce jsou prováděny v předepsané kvalitě, na prováděné stavební práce je poskytována záruka v délce od 36 do 60 měsíců dle rozsahu a druhu stavebního díla, na opravy, rekonstrukce a novou výstavbu chodníků je poskytována záruka v délce od 24 do 60 měsíců dle rozsahu prováděných prací.

Při provádění všech prací jsou dodržovány předpisy bezpečnosti a hygieny práce, pro zaměstnance stavební firmy STAKO jsou průběžně prováděna potřebná školení z oblasti dodržování předpisů hygieny a bezpečnosti při práci, zaměstnanci jsou v souladu s příslušnými předpisy vysílány na pravidelné lékařské prohlídky ke svým lékařům, pro řidiče z povolání je každoročně prováděno pravidelné školení řidičů včetně přezkoušení, všichni řidiči mají vystaven profesní průkaz, rovněž strojníci jsou pravidelně proškolováni v souladu s příslušnými předpisy.

Certifikát jakosti ISO 9001:2001

Vzhledem ke skutečnosti, že naše stavební firma působí na trhu již dlouhou dobu, při své činnosti dosahuje poměrně dobrých výsledků, kvalita poskytovaných prací je srovnatelná s ostatními stavebními firmami a jelikož zejména v oblasti stavební výroby a údržby komunikací existuje v současné době v naší oblasti vysoká konkurence menších i větších firem, rozhodla se firma zvýšit svoji konkurenceschopnost zavedením systému managementu jakosti ISO 9001:2001 v souladu s požadavky.

Stavební firma STAKO Žďár nad Sázavou získáním certifikátu jakosti dosáhne vyšší šance prosadit svou činnost nejen v rámci kraje Vysočina, popř. celé České republiky, ale postupně i v rámci jednotného trhu Evropské unie. Zejména pro zahraniční partnery a zákazníky a do budoucna i pro partnery a zákazníky v rámci České republiky bude firma zárukou vyšší kvality a jakosti, prokáže-li se získanou certifikací a v rámci výběrových řízení bude považována za důvěryhodnějšího partnera s větší šancí na získání nových kontraktů a zakázek.

Uspokojování potřeb zákazníků

Uspokojení potřeb zákazníků naší stavební společnosti je životně důležitým úkolem. Zavedení a neustálé zlepšování systému managementu jakosti je tedy úkolem všech pracovníků stavební společnosti STAKO. Základní strategie tohoto systému je přenesena do politiky jakosti vyhlášené a schválené majitelem společnosti ing. Josefem Pitkou.