Certifikace ISO 9001:2001

Stavební firma ing. Josef Pitka - STAKO je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2001, který byl získán s finanční podporou Fondu Vysočiny.

Certifikát jakosti ISO 9001:2001 zaručuje kvalitu námi prováděných prací.

Kontaktní informace

Adresa:
    Strojírenská 10
    591 01, Žďár nad Sázavou
    zobrazit polohu na mapě

Telefon:
    566 622 740 - pevná linka
    566 622 740 - fax
    606 630 638 - mobil

IČO:
    12705161

DIČ:
    CZ5909131569

Historie stavební firmy STAKO Žďár nad Sázavou

Obecné informace o stavební firmě STAKO

Stavební firma Ing. Josef Pitka - STAKO vznikla v roce 1991 v okrese Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Činnost firmy je zaměřena na stavební činnost, provádění staveb, údržbu a opravy komunikací, nákup a prodej zboží. Stavební společnost STAKO průběžně zaměstnávala v průměru 10 - 20 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Vedle hlavního pracovního poměru zaměstnává další pracovníky formou dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Stavební společnost STAKO využívá při své činnosti vzájemné výpomoci a spolupráce mnoha dalších firem, zejména v oblasti mechanizace. S těmito firmami jsou uzavřeny dohody o spolupráci.

Údržba a čištění komunikací

Údržbou komunikací města Žďár nad Sázavou se stavební společnost STAKO zabývá již od 1.března 1992 až do roku 1997 a opětovně od roku 1999 až do dnešního dne na základě výběrového řízení a uzavřené smlouvy na dobu neurčitou. Jedná se o zimní údržbu městských chodníků, vozovek a parkovišť - tj. odhrnování sněhu, posyp komunikací, odvozy sněhu atd. Vedle zimní údržby provádí taktéž jarní úklid města - tj. čištění a zametání vozovek, chodníků a parkovišť po zimním období, odvoz smetků a odpadu, montáž svislého a vodorovného dopravního značení. Vedle této činnosti naše stavební firma zabezpečovala a nadále zabezpečuje pro město Žďár nad Sázavou v souladu s dlouhodobě uzavřenou smlouvou další práce dle dílčích objednávek - zejména opravy vozovek, chodníků, výstavby nových chodníků, nátěry vodorovného dopravního značení, nátěry přechodů pro chodce, čištění uličních vpustí, údržbu vodotrysků, opravy a údržbu svislého dopravního značení atd.

Stavební práce, stavební činnost

Druhá část činnosti stavební firmy STAKO spočívá ve stavební výrobě. Stavební činností se firma zabývá již od svého vzniku v roce 1991. Stavební činnost zahrnuje nejen rekonstrukce a modernizace stávajících objektů, ale i výstavbu nových objektů, výstavbu rodinných domů na klíč, montáž sádrokartonů, zateplování domů, venkovní dlažby, obklady atd.

Během své působnosti prováděla naše stavební společnost na základě investory dodaných projektů např. následující rekonstrukce a stavby:

 • rekonstrukce hotelu "Bílá Labuť" Žďár nad Sázavou
 • rekonstrukce montážních jam a.s. ZDAR Žďár nad Sázavou včetně zabezpečení proti úniku ropných látek do podloží, odvětrání montážních jam, včetně jejich vytápění
 • výstavba montované haly včetně obezdění a vnitřních úprav provozu KING DONUTS
 • rekonstrukce a výstavba nových zpevněných ploch dlážděných ze zámkové dlažby, silničních kostek 10/10, zabezpečování oprav výtluků po zimním období včetně vybudování nových zpevněných ploch z ABI
 • generální oprava komunikace ze zádlažby včetně podloží a.s. ŽĎAS Žďár nad Sázavou v délce cca 1.5 km
 • rekonstrukce rekreačního zařízení Hlinné, okres Žďár nad Sázavou
 • výstavba rodinných domků na klíč
 • rekonstrukce dvora Hotelu Tálský mlýn, Žďár nad Sázavou
 • předlažba hlavní cesty včetně podkladových vrstev na hřbitově na Jamské ulici (Žďár nad Sázavou) a kabelové přípojky
 • předlažba nástupiště před nádražní budovou ve Žďáře nad Sázavou včetně podkladů, nového osazení obrub a předlažby drobné kostky části autobusového nádraží
 • rekonstrukce ubytovacích prostor a sociálních zařízení "Hotelu HORNÍK"
 • rekonstrukce včetně půdních vestaveb ze sádrokartonu
 • zbudování bezbarierových přechodů ve městě Žďár nad Sázavou
 • vybudování chodníků ulice Jamská, ulice Haškova, ulice Nerudova, Žďár nad Sázavou
 • vybudování městských parkovišť ze zámkové dlažby a zatravňovacích dlaždic
 • zateplovací systém Baumit EPS-F
 • zateplovací systém vinil

Současnost stavební firmy STAKO Žďár nad Sázavou

Naše stavební firma v současné době sídlí na Strojírenské ulici ve Žďáře nad Sázavou v nově vybudovaném vlastním objektu. Zde má vybudované kanceláře včetně zázemí pro zaměstnance, garáže, příruční sklad a parkovací prostory.

K provádění jednotlivých prací vlastní naše stavební firma potřebné automobily, stroje, zařízení a mechanizace.

Stavební firma STAKO v současné době zaměstnává celkem 11 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru v profesi zedník, obkladač, dlaždič, řidič, strojník, pomocný dělník.

Vzhledem k výši míry nezaměstnanosti okresu Žďár nad Sázavou je při výběru zaměstnanců pro jednotlivé profese rovněž využíváno nabídek volných pracovních míst Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou, případná volná pracovní místa jsou prostřednictvím Úřadu práce poptávána a zveřejňována.